Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA REGIONALNO-RYTMICZNE

Nauczyciel prowadzący: Julita Lipinska

Prowadzone są w każdej grupie raz w tygodniu i trwają 30 minut. 
Celem zajęć jest rozwój wrażliwości muzycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat regionu 
w którym mieszkamy. W tym celu podczas zajęć poświęca się czas na ćwiczenia i zabawy zawierające różnorodne elementy kształcące dyspozycje ruchowe, słuch i głos dziecka.

Rytmika uczy dzieci wyczuwać i słyszeć rytm. 
Podczas zajęć dzieci same próbują rytmicznie grać, śpiewać i tańczyć. 
Zarówno muzyka, jak i taniec mają działanie terapeutyczne oraz relaksacyjne, a także pozwalają dzieciom wyrazić siebie poprzez zapoznanie się z różnymi rodzajami sztuki.

Zajęcia rytmiczne są dopasowywane do grupy wiekowej w przedszkolu, a także pory roku czy okoliczności. Na zajęciach przeważają ćwiczenia i zabawy ruchowe przy pomocy chusty animacyjnej oraz si gumy, tuż za nim słuchanie i śpiewanie piosenek również w j. kaszubskim. 
Resztę czasu wypełniają próby gry na instrumentach (grzechotka, kołatka, marakasy, bębenki, 
klawesy itp.) oraz na bum bum rurkach. 

Dzięki tym prostym zabawom dokonuje się istotny proces rozwojowy. 
Dziecko uwrażliwia się na świat muzyki, instrumentów i tańca.

RELIGIA

Nauczyciel prowadzący: Dorota Teclaf

Dzieci są niezwykle istotnym Podmiotem w procesie ewangelizacji. 
Przekaz wiary powinien zostać zapoczątkowany już na gruncie ogniska domowego. 
To rodzice są pierwszymi nauczycielami własnych pociech. 
Niezwykle istotnym czynnikiem jest tu również edukacja przedszkolna, czy wczesnoszkolna, 
która ma umożliwić im nabywanie wiedzy w zakresie podstaw wiary chrześcijańskiej,
ale przede wszystkim budować relację do Boga i całego Kościoła.

W trakcie katechezy przedszkolaki będą miały możliwość cieszyć się otaczającym światem, 
dziękować za niego Bogu, doświadczać miłości Stwórcy, który je kocha, podobnie jak najbliższa rodzina, odkrywać, że przykazanie miłości odnosi się zarówno do Boga, jak i bliźniego, a także poznać zwyczaje związane z rokiem kościelnym. 
To wszystko w formie zabaw, piosenek, z wykorzystaniem instrumentu muzycznego- ukulele oraz pacynki Aniołka Filipka, jak również elementów pedagogiki Marii Montessori.

Scenariusze zajęć dostosowane zostaną do potrzeb i możliwości dzieci. 
Wprowadzane utwory muzyczne bliskie będą tematyce poszczególnych spotkań oraz zgodne                    z przypadającymi świętami, związanymi z rokiem kościelnym.

Zajęcia cechować będzie: podążanie za dzieckiem i dbanie o przyjazny charakter katechezy.

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: Weronika Puzdrowska

Zajęcia z język angielskiego odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut w każdej grupie wiekowej.
W naszym przedszkolu dzieci nie korzystają z podręczników do języka angielskiego, nauka ma formę zabaw, poprzez które osłuchują się z językiem.

Gry i zabawy językowe w przedszkolu „rosną” razem z dziećmi: od zabaw sensomotorycznych wykorzystujących ruch własnego ciała w najmłodszych grupach (trzylatki), przez zabawy na niby, 
czyli wymyślanie nowych sytuacji (czterolatki), po zabawy konstrukcyjne i zabawy wymagające przestrzegania reguł (pięciolatki).

Zajęcia dla przedszkolaków wykorzystują tematy, które wracają w następnym roku, ale wraz z wiekiem dziecka zmienia się ilość nauczanego materiału językowego. 
Bez względu na wiek dziecka, zawsze powtarzane są znane już słowa i struktury oraz elementy rutynowe lekcji.

Angielski w przedszkolu nakierowany jest głównie na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. Maluchy przyswajają wiedzę wszystkimi zmysłami.
Poza tym przyswajają nową wiedzę poprzez wykonywanie różnych czynności. 
Pomysły na angielski w przedszkolu powinny więc wykorzystywać angażowanie zmysłów, 
ruch i aktywności manualne.

Wskazać można trzy podstawowe metody, jeśli chodzi o angielski w przedszkolu. 
Tematy mogą być realizowane dowolnie według następujących schematów:

DZIAŁANIE
To wszelkiej maści aktywności pozwalające samodzielnie doświadczać. Sprawdzi się więc wykonywanie z dziećmi prostych eksperymentów, np. mieszanie kolorów, ale też zadania ruchowe.

OBSERWACJA
To wspólne oglądanie obrazków: opisywanie osób, kolorów i ilustracji, na których przedstawiono proste czynności, np. ubieranie się, spacer w parku czy jedzenie śniadania. Opisywanie ich i naśladowanie.

SŁOWO
Czyli rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje, opowiadania i piosenki.

Materiały do zajęć pochodzą z różnych źródeł, m.in. seria I love BOO (wyd. MAC), Super Simple Learning.

X