Przedszkole Promujące Zdrowie

KOORDYNATOR: DOMINIKA MECHLIŃSKA

Zespół ds. Promocji Zdrowia: Dorota Teclaf, Marlena Wałdoch

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
                                    Janusz Korczak
2023-09-04

Rok szkolny 2023/2024 - RUSZAMY!!!

Wraz z początkiem roku szkolnego, jak zawsze, odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym rodzice – opiekunowie prawni przedszkolaków 
poinformowani zostali o działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju PPZ, osiągniętych sukcesach, ale też o zaplanowanych krokach na kolejne lata.

Ewaluacja dotychczasowej pracy pozwoliła na wyłonienie problemu priorytetowego i stworzenie planu działań.
Liczymy na współpracę i otwartość rodziców naszych podopiecznych.

2022-12-19

Uzyskanie CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO.

W roku szkolnym 2022/2023 Wojewódzka Kapituła ds. Szkół Promujących Zdrowie 
przyznała naszej placówce wojewódzki certyfikat  “Przedszkola Promującego Zdrowie”.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Auli Głównej Politechniki Gdańskiej pani Małgorzata Bielang Pomorski Kurator Oświaty 
uroczyście wręczyła Pani Dyrektor Dominice Mechlińskiej wojewódzki certyfikat.

2022-11-30

Działania podejmowane w kierunku uzyskania certyfikatu wojewódzkiego.

Nasze przedszkole, po uzyskanym sukcesie, nie pozostało na laurach. Ewaluacja działań pozwoliła na stworzenie planu działań, 
w ramach którego wprowadzone zostały wielorakie inicjatywy, zmierzające do uzyskania CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO.

Najważniejsze działania przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej, stworzonej na potrzeby podjętych starań i przesłane wraz z niezbędnymi dokumentami do KURATORIUM OŚWIATY.

2020-12-20

AKT PRZYNALEŻNOŚCI do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Po skończonym okresie przygotowawczym, podjęciu szeregu działań, w które włączeni zostali wszyscy pracownicy placówki, jak i nasi wychowankowie wraz z rodzicami, nasze przedszkole otrzymało AKT PRZYNALEŻNOSCI do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkól Promujących Zdrowie.
Ten wyjątkowy moment miał miejsce 15 grudnia 2020 roku.

X