Ramowy plan dnia

6:30

Zaczynamy dzień.
Wspólne zabawy w kącikach zainteresowań wszystkich grup.

8:00-9:00

Przejście dzieci z wychowawcami do właściwej sali: zabawy w kręgu, gimnastyka poranna, zabiegi higieniczne,
zabawy dowolne w małych grupach.

8:30

Śniadanie.
Zabiegi higieniczne po posiłku.

9:00-11:00

Zabawy planowane oraz zajęcia dydaktyczne wg planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową.
Czas zajęć dostosowany do wieku dziecka.
Inne działania dydaktyczne i zabawy dowolne.

11:00-12:00

Spacery, zabawy na placu zabaw, piesze wycieczki.
Zabiegi higieniczne, przygotowania do obiadu.

12:00-12:50

Obiad.

12:50-14:45

Relaks (dzieci młodsze leżakowanie), słuchanie bajek, zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne,
zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza, prace porządkowe na sali zajęć, pobyt na świeżym powietrzu.

14:30

Podwieczorek, rozejście się do domów.

15:00-17:00

Wspólne zabawy wszystkich grup w kącikach zainteresowań lub na świeżym powietrzu.

X