Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej tj. www.przedszkole.sierakowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 20189 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej 2019.10.04.

Data ostatniej aktualizacji 2021.03.18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych gdyż zdjęcia w wydarzeń przedszkolnych nie posiadają pełnych opisów alternatywnych a dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono 2021.03.10. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności: zielonywiatraczek@przedszkole.sierakowice.pl

telefon: 58 308 02 01

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  -Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Spacerowej, prowadzą do niego schody,
   jest podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych.

  -Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  -Budynek posiada windę i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

  -Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  -W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content