Projekt edukacyjny “Śladami Montessori 2”

AUTOR: DOROTA TECLAF

Projekt edukacyjny "Śladami Montessori 2"

Projekt „Śladami Montessori 2” jest kontynuacją projektu „Śladami Montessori”, 
wdrożonego w roku szkolnym 2022/2023. Podjęte wówczas działania przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy u dzieci, propagowania idei Montessoriańskiej u rodziców i nauczycieli, a co za tym idzie większego zainteresowania edukacją w grupie prowadzonej metodą Montessori przez kolejne osoby zapisujące dzieci do naszej placówki.

W związku z powyższym projekt został wzbogacony o nowe tematy zajęć, rozszerzające dotychczas zdobyte przez podopiecznych informacje. Niektóre zadania, zwłaszcza te propagujące ideę Montessoriańską, pozostaną kontynuowane.

Cele ogólne:

 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;
 • Integracja grupy;
 • Kształtowanie postaw społecznych;
 • Rozwijanie wyobraźni;
 • Rozwijanie kreatywności;
 • Zdobywanie wiedzy;
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby otacząjącej nas przyrody;
 • Kształtowanie postawy ekologicznej wśród najmłodszych;
 • Kształtowanie poczucia estetyki;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Aktywizacja dzieci;
 • Dążenie do szerzenia idei pedagogiki Montessori wśród nauczycieli, przedszkolaków oraz ich rodziców.

Projekt obejmował będzie działania związane z promocją pracy metodą Montessori oraz cykl zajęć, przeprowadzonych w grupie Montessori w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach 
z wykorzystaniem elementów – pomocy dydaktycznych, zgodnych z tą koncepcją pracy. Przeprowadzona zostanie także Rada szkoleniowa prezentująca pracę z pomocami metodą 
Marii Montessori oraz konferencja dla chętnych rodziców.

X