Projekt #20minutdlaMATEMATYKI

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI

Celem głównym projektu jest:

Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców.

Matematyka to Królowa Nauk. Nie warto czekać na zmiany, warto wziąć sprawy w swoje ręce i wyjść poza ramy systemowej edukacji, która nie sprzyja rozwijaniu uzdolnień matematycznych. Warto podjąć inicjatywy, które nie tylko usystematyzują edukację matematyczną już od przedszkola i klas początkowych, ale także zburzyć panujący stereotyp, że matematyka jest jedynie dla wybranych, 
bo matematyka jest DLA WSZYSTKICH.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  (która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną).
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek
  z rodzicami.
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej
   i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami.
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki.
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki.
X