Program edukacyjny “Mamo, tato, wolę wodę!”

Program edukacyjny "Mamo, tato, wolę wodę!"

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych 
ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi 
na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, 
w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

X