Program czytelniczy “Lubię jak mi czytasz”

AUTOR: DOMINIKA KLEJNA

Program czytelniczy “Lubię jak mi czytasz”

1. Zakres programu:

Adresatami programu są dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach, z grupy PSZCZÓŁKI.

Założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką 
oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem.

2. Opis programu:

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki, w tym również czytelnicze 
– warto, więc wykorzystać ten czas, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę 
o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. 

Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, 
rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań, wzmacnia poczucie własnej wartości. 
Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, 
a nie przemocy. Umiejętność słuchania sprzyja stałemu poszerzaniu słownictwa 
zarówno biernego jak i czynnego, mobilizuje do poprawnego i swobodnego wypowiadania się. 
Pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne, pomaga w opanowaniu języka. 
Umiejętność słuchania wywiera korzystny wpływ na umiejętność czytania. 

Kształcenie i kształtowanie języka dziecka łączy się integralnie z rozwijaniem jego myślenia. 
Stanowi sposobność do rozwijania umiejętności analizowania, porównywania, różnicowania, dokonywania syntezy, uogólniania, wnioskowania. Kontakt z książką wzbogaca wyobraźnię dzieci, rozszerza świat ich uczuć i myśli.

Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu, dlatego chciałabym włączyć do realizacji tego programu ważne osobistości z Gminy Sierakowice.

3. Cele programu:

CEL GŁÓWNY:

 • promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie,
  zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziecko poprzez czytanie książek poszerza wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wprowadzać dzieci w świat literatury, poznanie baśni, bajek, legend, wierszy;
 • Budzić zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki
  oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej;
 • Poznawać baśnie, bajki, legendy, wiersze;
 • Kształcić nawyki czytelnicze, nabywać nawyk dbania o książki i ich szanowania;
 • Doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształcić umiejętności koncentracji uwagi;
 • Rozwijać i poszerzać wiedzę o świecie, rozbudzać ciekawość świata;
 • Rozbudzać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa;
 • Ćwiczyć koncentrację i umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Wspólnie przeżywać z bohaterami książek emocjonujące przygody;
 • Budować i pogłębiać więzi między rodzicem i dzieckiem;
 • Zachęcać nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom;
 • Przekazywać za pośrednictwem literatury wartości moralnych – uczyć myślenia i wartości moralnych;
 • Przygotować dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek;
 • Budzić pasję czytelniczą.
X