Program “Angielski na cztery pory roku”

AUTOR: WERONIKA PUZDROWSKA

Program "Angielski na cztery pory roku"

Program skierowany się do dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim oraz ją kontynuują w kolejnych latach. 

Program ten powstał w oparciu o Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…”, literaturę metodyczną oraz szeroko dostępne programy nauczania języka angielskiego dla przedszkoli przygotowywane przez metodyków przedmiotu i autorów podręczników, wykorzystując także własne doświadczenie zawodowe.

Tematyka proponowana w programie realizuje treści przedszkolnego programu wychowania w polskich szkołach. Obecnie stykamy się z wieloma metodami nauki języka angielskiego w przedszkolach, 
jednak najlepiej odbierają przed dzieci w wieku przedszkolnym jest „nauka poprzez zabawę”,
 a także nauka dzieci o rzeczach im bliskich, codziennych, bliskich ich zainteresowaniom.

Zajęcia będą również uatrakcyjniane pracą z językowymi programami edukacyjnymi, 
oglądaniem bajek i filmików edukacyjnych na DVD oraz słuchaniem popularnych piosenek angielskich 
dla dzieci (nursery rhymes). Istotną rolę w rozwoju dziecka odgrywa naśladownictwo. 
Wielokrotne powtarzanie słów i naśladowanie czynności dorosłego stanowią stały element uczenia się dzieci. Wychodząc z tego założenia, zastosuję wielokrotne atrakcyjne powtórzenia: wierszyki, piosenki, rymowanki. Dzieci charakteryzuje krótka koncentracja uwagi. 
Postaram się więc dostarczać dzieciom różnorodnych bodźców, aby podtrzymać ich uwagę 
(obraz, dźwięk, ruch) i często zmieniać aktywności (słuchanie, gry ruchowe, śpiew, oglądanie 
i kolorowanie obrazków, DVD). W ten sposób stale powracać będę do omówionych partii materiału, 
aby utrwalić wiadomości w atrakcyjny dla dzieci sposób. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje pamięć mechaniczna i myślenie konkretne. Nauka musi się wiązać z konkretnymi przedmiotami
 i sytuacjami. Na zajęciach wykorzystywać będę przedmioty znajdujące się w zasięgu wzroku dzieci 
lub karty obrazkowe (flashcards). Skupię się na nauczaniu słownictwa, powtarzaniu prostych, sensownych, prawdziwych zdań, mających dla dzieci znaczenie w określonych sytuacjach pomagając sobie użyciem znanych dzieciom i lubianych maskotek.

Dzieci cechuje duża potrzebę autonomii. Chcą podejmować działania dopiero wtedy, 
gdy czują się do tego gotowe. Nie będę zmuszać maluchów do mówienia dopóki nie zechcą. 
Będę natomiast zachęcać je do powtórzeń, aby czuły się bezpiecznie. 
Postaram się jak najwięcej “osłuchać” je z językiem obcym, mówiąc do nich w języku obcym w sytuacjach dla nich zrozumiałych, co pomoże im domyśleć się znaczenia informacji. 
Aby ułatwić pierwsze publiczne wypowiedzi będę organizować scenki , 
w których dziecko opiera się na powtarzaniu. Dzieci reagują bardzo emocjonalnie .

Ważnym czynnikiem motywującym dzieci jest życzliwy, serdeczny i przyjazny nauczyciel, z którym dzieci czują się miło i bezpiecznie. 

Podejdę więc do każdego dziecka indywidualnie, dużo chwaląc i nagradzając osiągnięcia dzieci, wzmacniając ich poczucie własnej wartości.

Program jest przewidziany na 30 minutowe spotkanie tygodniowo.

X