Międzynarodowy Program Zdrowia Psychicznego “Przyjaciele Zippiego”

Międzynarodowy Program Zdrowia Psychicznego “Przyjaciele Zippiego”

Nasza placówka realizuje program “Przyjaciele Zippiego”, który wspomaga rozwój psychospołeczny małych dzieci, w wieku od 5 do 8 lat. Cykl 24 spotkań, które uczą różnych sposobów radzenia sobie 
z trudnościami, a także wykorzystania nabytych umiejętności w życiu codziennym,
 pozwala na wyposażenie dzieci w narzędzia, ułatwiające im rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, 
bądź unikanie ich.

Przedstawicielem „Partnership for Children”, który jest właścicielem programu, 
upoważnionym do upowszechniania programu w Polsce, jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program nie jest skierowany tylko do dzieci z trudnościami. Jest uniwersalny, co oznacza, że może pomóc wszystkim dzieciom.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, wychowawców poszczególnych grup, 
którzy przeszli odpowiednie szkolenie oraz wyposażeni zostali w niezbędne materiały.

X