Innowacja pedagogiczno-metodyczna “Uku-grajki – śpiewem i wspólnymi zabawami poznajemy Pana Boga”

AUTOR: DOROTA TECLAF

Innowacja pedagogiczno-metodyczna "Uku-grajki - śpiewem i wspólnymi zabawami poznajemy Pana Boga"

Adresatami innowacji pedagogiczno-metodycznej: „Uku-grajki- śpiewem i wspólnymi zabawami poznajemy Pana Boga” są dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych Samorządowego Przedszkola 
w Sierakowicach.

Czas realizacji obejmuje od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Realizacja założeń innowacji odbywać się będzie podczas zajęć dodatkowych: RELIGII, prowadzonej zgodnie z planem zajęć, przygotowanym przez Dyrektor przedszkola, w poszczególnych grupach.

Innowacja ma na celu przybliżenie dzieciom treści zawartych w programie „Spotykamy Jezusa”,
 z wykorzystaniem utworów muzycznych, granych na instrumencie strunowym: ukulele oraz w oparciu 
o pacynkę „Aniołka Filipka”. Materiał realizowany będzie w formie muzycznej i zabawowej, 
tak, by rozbudzić w podopiecznych ciekawość i chęć poznawania podstaw wiary chrześcijańskiej. 
W realizacji celów pomogą także pomoce z zakresu pedagogiki Marii Montessori.

Rozwijane będą również wielorakie umiejętności, m.in. percepcja słuchowa i wzrokowa, 
pamięć wzrokowa, ruchowa, motoryka mała i orientacja przestrzenna, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, myślenia przyczynowo- skutkowego, 
wypowiadania się pełnymi zdaniami itp.


X