Innowacja pedagogiczno-metodyczna “Poznaję litery poprzez zmysły, wrażenia i zabawę”

AUTOR: MARELNA WAŁDOCH, KINGA SZCZYPIOR

Innowacja pedagogiczno-metodyczna "Poznaję litery poprzez zmysły, wrażenia i zabawę"

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci oraz naturalnej potrzebie zaspokajania ciekawości światem opracowałyśmy program innowacji pedagogicznej „Poznaję litery poprzez zmysły, wrażenia i zabawę” na podstawie publikacji: ,,Spółgłoski do przytulania. Poznawanie liter przez zmysły, wrażenia i zabawę’’.

Polega ona na nowatorskim wprowadzaniu 17 spółgłosek, których dziecko uczy się poprzez skojarzenia, zmysły, wrażenia oraz zabawę. Zadaniem tej innowacji jest przede wszystkim podążanie za dzieckiem.

Innowacja ma na celu wielostronny rozwój dzieci 4 – 5 letnich z wykorzystaniem zmysłów, 
wrażeń i zabaw sensorycznych odpowiednich dla ich wieku, które poprzez działania zdobywać będą doświadczenie, wiedzę oraz nowe umiejętności.

Poznawanie liter poprzez zmysły dostarczy dzieciom nowych doświadczeń i stanie się niecodzienną przygodą.

Rozwijane będą umiejętności takie jak percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć wzrokowa i ruchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowa, motoryka mała i orientacja przestrzenna.

X