Innowacja organizacyjno-metodyczna “Po 7 kontynentach śladami najdziwniejszych zwierząt na świecie”

AUTOR: DOMINIKA KLEJNA

Innowacja organizacyjno-metodyczna “Po 7 kontynentach śladami najdziwniejszych zwierząt na świecie”

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach z grupy PSZCZÓŁKI.

Innowacja realizowana będzie od marca 2023r do maja 2024 r. 
Innowacja odbywać się będzie w ramach edukacji przyrodniczej. Niniejsze działanie ma między innymi za zadanie wprowadzenie elementów geografii oraz rozbudzenie zainteresowania światem zwierząt.

Opis innowacji:

W ramach innowacji nauczyciel będzie wprowadzał dzieci w świat geografii, rozpoczynając od zapoznawania ich z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. 
W tym celu przeprowadzonych 21 spotkań, podczas których dzieci zostaną zapoznani z siedmioma nietypowymi zwierzętami zamieszkującymi siedem kontynentów.

Po krótkim wprowadzeniu ich opisów, informacji dotyczących pożywienia, rozmnażania, długości życia, wyglądu i rozmiaru, oraz ciekawostek, nauczyciel zrealizuje z grupą kreatywne zadania zainspirowane postacią danego zwierzęcia. Zadania będą w nowatorski sposób łączyły informacje o tym zwierzęciu 
z podstawowymi informacjami o kontynencie.

Dla każdego z kontynentów zostaną omówione następujące zwierzęta:

  1. Ameryka Północna – gwiazdonos amerykański
  2. Ameryka Południowa – leniwiec
  3. Europa – owczarek bergamo
  4. Azja – wyrak upiorny
  5. Afryka – szyszkowiec mały
  6. Australia – blobfish
  7. Antarktyda – kałamarnica kolosalna.
X