Autorski program wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym “Żeby czytać, trzeba wiedzieć jak…”

AUTOR: DOROTA TECLAF, MAGDALENA KRÓL

Autorski program wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym "Żeby czytać, trzeba wiedzieć jak..."

Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela
to praktyczny fundament naszego wychowania. 
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości.
Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je.

dr Maria Montessori

Program „ Żeby czytać trzeba wiedzieć jak…” przeznaczony jest dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych, w zależności od poziomu rozwojowego grupy. Realizowanie celów programu jest wplecione w codzienne zajęcia z grupą powiązane z tematami kompleksowymi. Są to propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych pozwalających na stymulowanie takich sfer funkcjonowania dziecka przedszkolnego jak: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, motoryka mała i duża, pamięć, uwaga.

Program w naszym założeniu ma stanowić materiał pomocniczy w codziennej pracy
dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli naszego przedszkola. 
Treści programowe pozwolą w pełni wykorzystać możliwości wychowanków, 
umożliwić osiągnięcie im sukcesu, a nauczycielom dostarczy wiele satysfakcji z codziennej pracy.

Cele ogólne:

  • Ulepszenie i podniesienie efektywności pracy dydaktycznej przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania;
  • Stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych;
  • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych.

Metody wykorzystywane przy realizacji programu:

  • Metoda analityczno-syntetyczna
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • Metoda Glenna Domana
  • Metoda Marii Montessori

Autorski program „Żeby czytać, trzeba wiedzieć jak…” powstał w celu aktywizacji dzieci do nauki poprzez zabawę i działanie „małego-wielkiego człowieka”, które wprowadzi go w świat liter, 
a w efekcie przygotuje do nabycia umiejętności czytania. Program realizowany jest w grupach mieszanych wiekowo: 3-5 latki- z szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci starszych.

X