TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

  • Awatar użytkownikaRedakcja
  • 26 mar, 2024
  • 0 Comments
  • 1 min. czytania

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Od września 2023r. wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w zajęciach: 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

W poszczególnych miesiącach, każda z grup zrealizowała 5 bloków zajęciowych.

Każde zajęcia poświęcone były innym umiejętnościom społecznym. 
Przedszkolaki uczyły się między innymi:
– Wskazywać i nazywać emocji własne i u innych osób,
– Radzić sobie z gniewem i szukały sposobów, aby móc go kontrolować. 
Wspólnie zastanawialiśmy się: co się kryje pod złością?
– Norm grzecznościowych i społecznych,
– Nawiązywania i utrzymywania przyjacielskich relacji,
– Określania które zachowania są dobre, a które złe,
– Asertywności i radzenia sobie w sytuacji trudnych,
– Wyrażania swoich myśli i uczuć w sposób jasny i konkretny,
– Stawiania granic i pracy nad pewnością siebie.

Wprowadzanie elementów TUS w życie każdej grupy przedszkolnej daje odpowiedź na wiele potrzeb rozwojowych – takich jak: przynależność do grupy, akceptacja i aprobata siebie i innych, a z drugiej strony wzmocnienie poczucia autonomii, czy niezależności.

X