Rekrutacja

UWAGA !!!

ZOBOWIĄZUJE SIĘ RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

O WYPEŁNIENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

DOKUMENT WYSYŁAMY NA

e-mail: zielonywiatraczek@przedszkole.sierakowice.pl

LUB SKŁADAMY DO URNY

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA

DO DNIA 14.04.2021 DO GODZ. 14.00.

DOKUMENT DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkole.sierakowice.pl

I W PRZEDSIONKU PLACÓWKI .

NIEZŁOŻENIE DOKUMENTU JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA

W PRZEDSZKOLU.

 

OŚWIADCZENIE WOLI

 

 

Przedszkole nr 2 „Zielony Wiatraczek” w Sierakowicach

ogłasza rekrutację dzieci 3, 4, 5-letnich na rok szkolny 2021/2022
do przedszkola.

Regulamin rekrutacji oraz wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest
na stronie  
www.przedszkole.sierakowice.pl   lub w przedsionku przedszkola.

Wnioski są przyjmowane i rejestrowane
od 15 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 1400 .

 

Wicedyrektor przedszkola

Regulamin rekrutacji 2021-2022

Wniosek o przyjęcie do przedszkola (4)

Załącznik A

Załącznik B

 

Skip to content