Piękna nasza Polska cała

                                                                                             

Zadanie nr 4

Zad. nr 38

Zad. nr 34

Zad. nr 12

Zad. nr 3, 5, 37

Zadanie nr 46

Zadanie nr 36, 39

Zadanie nr 25

Zadanie nr 21

Zadanie nr 17, 18

Zadanie nr 16

Zadanie nr 7

Zadanie nr 2

Zad nr 41 – Szła kolęda w noc grudniową

Zadanie nr 1, 13 i 33                    

 

 

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Główne założenia i cele :

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski,
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022.

 

koordynator projektu: Daria Lejk

Skip to content