Rozstrzygnięcie konkursu „Mikołajki w świecie bajki”

25 listopada 2020r

Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacko – plastyczny pt. „Mikołajki w Świecie Bajki” został rozstrzygnięty.
Celem konkursu było promowanie czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci, pogłębienie wiedzy na temat tradycji
i zwyczajów, rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz zachęcenie dzieci do kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.  
Do organizatorek konkursu  wpłynęło 29 ciekawych prac. Po naradzie jury wybrało dziewięć prac, które będą przekazane
do kolejnego etapu konkursu organizowanego przez Publiczną Bibliotekę w Rzeszowie.
 Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.