Żeby czytać trzeba wiedzieć jak

Program „ Żeby czytać trzeba wiedzieć jak” przeznaczony jest dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
w zależności od poziomu rozwojowego grupy.
Realizowanie celów programu jest wplecione w codzienne zajęcia z grupą powiązane z tematami kompleksowymi.
Są to propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych pozwalających na stymulowanie takich sfer funkcjonowania dziecka przedszkolnego jak: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, motoryka mała i duża, pamięć, uwaga.
Program w  założeniu autorów ma stanowić materiał pomocniczy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli naszego przedszkola.
Treści programowe pozwolą w pełni wykorzystać możliwości wychowanków, umożliwić osiągnięcie im sukcesu,
a nauczycielom dostarczy wiele satysfakcji z codziennej pracy.


W programie tym wykorzystane zostaną elementy różnych metod ze znacznym naciskiem na cztery z nich, których nazwy przedstawiono niżej:  

1. Metoda analityczno-syntetyczna
2. Metoda Marii Montessori
3. Metoda Glenna Domana
4. Metoda Dobrego Startu

Skip to content