Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
 • wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
  oraz zachowań,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
 • zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
 • doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
 • kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
 • rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
 • stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
  wychowawczych oraz opiekuńczych
 • stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

Skip to content