Wielojęzyczny Przedszkolak

Organizator Projektu: Fundacja Dwujęzyczny Przedszkolak.
Patronat honorowy: Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda
Patron medialny: Telewizja TVP ABC, Polskie Radio RDC
Czas trwania: wrzesień 2022
Realizatorzy projektu: Wioleta Mielewczyk, Weronika Woźniak

Program Wielojęzyczny Przedszkolak jest odpowiedzią na pojawiającą się pilną potrzebę integrowania dzieci ukraińskich z polskimi w przedszkolach w związku z wybuchem wojny i migracją Ukraińców do Polski. 
Poza działaniami integracyjnymi wprowadzenie programu Wielojęzycznego Przedszkolaka pozwala na efektywną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zarówno z dziećmi polskojęzycznymi jak i ukraińskojęzycznymi.

Skip to content