Uczymy dzieci programować

Uczymy dzieci programować

CELE OGÓLNE:

  • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna);
  • Nauka przez zabawę.

CELE OPERACYJNE:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro;
  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii;
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych;
  • Przygotowanie do programowania blokowego.
Skip to content