Serdeczna karteczka

Autor projektu: Przedszkole nr 4 w Elblągu.

Koordynator projektu: Wioleta Mielewczyk, Weronika Woźniak.

Czas realizacji projektu: październik 2022- maj 2023.

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne.
Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku.
Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

Skip to content