Rekrutacja

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
ul. Kubusia Puchatka 5
83-340 Sierakowice
tel. 58 681 67 74
www.przedszkole.sierakowice.pl

Informujemy, że wyniki rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach na rok szkolny 2023/2024 wywieszone są na drzwiach wejściowych budynku.

REKRUTACJA

dzieci 3,4,5 letnich do Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach
na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji oraz wniosek rekrutacyjny dostępny jest na stronie  www.przedszkole.sierakowice.pl oraz w przedsionku przedszkola.

Wnioski są przyjmowane od  20 lutego 2023r. do 3 marca 2023r. do godz. 1400.

  • mailowo na adres: samorzadowe@przedszkole.sierakowice.pl 
  • osobiście w serketariacie przedszkola ( 7:30 – 15:00 ).

Publikacja wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 8 marca 2023r.

Informujemy, że na stronie internetowej oraz w siedzibie przedszkola dostępne są karty kontynuacji edukacji w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.
Wypełniony dokument proszę dostarczyć do sekretariatu.  
Ostateczny termin: 17 lutego 2022r. 
Przypominam, że kontynuacja dotyczy dzieci urodzonych w roku 2018 i 2019. 


Dyrektor przedszkola
Dominika Mechlińska

Skip to content