Przedszkole promujące zdrowie

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT ,,PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”

Niezmiernie miło jest nam oznajmić, że Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
Jest to efekt wielu, cyklicznych działań, zmierzających do rozwoju naszej placówki.

Do tego sukcesu przyczynili się wszyscy pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i niepedagogiczni,
z naszą Panią Dyrektor na czele. Należy wspomnieć także o owocnej współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na otrzymanie przez nas WOJEWÓDZKIEGO CERTYFIKATU.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę, życząc sobie i Wam, Drodzy Państwo, kolejnych osiągnięć.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

,,Internet to miejsce wielu udogodnień,
ale i wielu zagrożeń”.

Tydzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach
w ramach realizacji planu działań Przedszkola Promującego Zdrowie.
Ma ona na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z beztroskiego korzystania
ze współczesnych komunikatorów oraz serwowania w sieci.
Nasze przedszkolaki brały udział w zajęciach dydaktycznych, na których dowiedziały się co to jest Internet,
zapoznane zostały z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z jego zasobów.
Nie zabrakło również zabaw integracyjnych, puzzli, zagadek i wielu innych ćwiczeń.

Drodzy Rodzice, wirtualny świat, oprócz mnóstwa korzyści jakie ze sobą niesie,
potrafi być równie niebezpieczny i nieprzewidywalny, dlatego przypatrujcie się bacznie i zwracajcie uwagę
na to co Wasze dziecko robi przy komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie.

Spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych
grupą prowadzoną metodą Montessori.

13 lutego 2023 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców
zainteresowanych zapisaniem dzieci do grup Montessori.

W trakcie tego spotkania wychowawcy wyżej wspomnianych grup przedstawili uczestnikom zasady i organizację pracy. Rodzice mieli też możliwość bliższego zapoznania się z salami oraz z ich wyposażeniem. Treści teoretyczne dotyczące metody Montessori przedstawione zostały podczas krótkiej prezentacji multimedialnej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania, mając nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości, a na zadane pytania uzyskali Państwo wyczerpujące odpowiedzi.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

POZYTYWNA DYSCYPLINA

Z dumą i radością informujemy, że 04.11. 2022r. w naszej placówce odbył się kurs dla całej kadry przedszkola
z Pozytywnej Dyscypliny prowadzony przez Panią Justynę Brzozak.


Pozytywna Dyscyplina to metoda, która w głównej mierze oparta jest na relacji i szacunku, a jednocześnie uczy stawiania dzieciom granic, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju.

Dzięki szkoleniu będziemy jeszcze bardziej starać się realizować programy wychowawcze oparte o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci, respektować prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli, oraz skupiać się na pozytywnym wyznaczaniu reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Jeszcze bardziej utwierdziłyśmy się w przekonaniu jak ważna jest umiejętność nazywania,
rozumienia i okazywania emocji przez dzieci jak i dorosłych.

Szkolenie rozbudziło nasze zainteresowanie „Pozytywną Dyscypliną” .
Na pewno będziemy starać się je pogłębiać, a także inspirować nią rodziców.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

BEZPIECZNE DZIECI W SIECI

W naszym przedszkolu odbyło się szkolenie, które poprowadził Pan Roman Łojek – Psychoterapeuta , Specjalista Terapii Uzależnień oraz Trener Umiejętności Społecznych.
W spotkaniu udział wzięli rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach
oraz kadra pedagogiczna.

Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się jak przebiega droga do uzależnień technologicznych
oraz jak potrzebne w naszym życiu są EMOCJE. Wysłuchaliśmy jak rozpoznawać i wyrażać emocje, które tłumimy w sobie.
Jak ważna jest OBECNOŚĆ , ROZMOWA i PRACA NAD SOBĄ, aby moć odnaleźć się we własnym środowisku.
My dorośli, często mamy z tym problem a co dopiero nasze dzieci, które nie mają tyle doświadczenia.

Pan Roman przekazywał nam swoją wiedzę, opierając się na własnych przeżyciach i wiedzy jaką posiada.

Dziękujemy za ogrom przydatnych informacji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

METODA MARII MONTESSORI

Jako nauczyciele przedszkolni w pełni zaangażowani w rozwój swoich podopiecznych
ogromny nacisk kładziemy na samodoskonalenie.
Bardzo dobrą formą podnoszenia kompetencji, ale i dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi są Rady Szkoleniowe.
Nasza kadra doskonaliła swe umiejętności w zakresie urodzin prowadzonych Metodą Marii Montessori, a także lekcji ciszy.

Zastosowanie ich w codziennej pracy z dziećmi niesie za sobą wiele korzyści od samych podstaw jakimi są przynależność do grupy, poczucie bezpieczeństwa, po kompetencje społeczne, umiejętności w wielu sferach edukacyjnych i, a może przede wszystkim skupienie i koncentrację uwagi.

Maria Montessori, włoska lekarka, twórczyni metody zwanej Metodą Montessori, potrafiła w każdym dziecku odnaleźć potencjał, który odpowiednio ukierunkowany rozwijał się.
W myśl założeń tej metody zaznajamiamy kadrę pedagogiczną z tą cenioną koncepcją pracy, gdyż zdajemy sobie sprawę o jej przydatności i olbrzymim wpływie na prawidłowy rozwój „małego wielkiego człowieka”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

METODA MONTESSORI

Metoda Montessori – jedna z metod angażujących dzieci
do aktywnego, skoncentrowanego na wykonywanej czynności działania.

Dzieci prowadzone tą metodą pracują w oparciu o materiał udostępniony w sali, podzielony na 5 działów:
Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język i Kultura.

Przedszkolaki podejmują tu pracę z wybranym materiałem. Wybierają miejsce pracy i dbają, aby zostawić po sobie porządek.
Każda pomoc wymaga zsynchronizowanej, przemyślanej, etapowej pracy, co sprzyja rozwojowi koncentracji uwagi u dzieci.

W metodzie Montessori dbamy o to, aby przedszkolaki były świadome tego po co i czego się uczą.
Proces nauczania ma wówczas sens również dla nich, dzięki czemu staje się bardziej efektywny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

POZYTYWNA DYSCYPLINA

W naszym przedszkolu dokładamy wszelkich starań,
aby zamierzenia wychowawcze kierowane do podopiecznych oparte były o ideę pozytywnej dyscypliny. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż odpowiednia relacja z wychowankami owocuje lepszym funkcjonowaniem dziecka
w przedszkolu, a skutkuje efektywniejszym przyswajaniem wiedzy.

Nauczyciele z naszej placówki ukierunkowują dzieci tak, aby w przyszłości
potrafiły rozwiązywać konflikty na drodze społecznego porozumienia się.
Dążą do wzmacniania samooceny, budowania postawy solidarności z innymi, a także integracji grupy.  
W tym celu tworzone są zasady, których każdy przedszkolak musi przestrzegać, a kwestie sporne wyjaśniane są na bieżąco
w trakcie rozmów, odwołujących się do emocji odczuwanych przez dzieci.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Pokazujmy dzieciom, że warto czytać .. 


W Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach dbamy o to, aby nasi podopieczni mieli kontakt z książką.
Zdajemy sobie sprawę, że przykład płynie z góry.
Dlatego też Pani Dyrektor w ramach Dnia Głośnego Czytania kolejny raz przeczytała opowiadania naszym przedszkolakom.
Poruszano w nich bardzo ważne kwestie dotyczące „prawdy”, a także „jesiennego sadu”.
Dzieci były zachwycone tematyką bajek. Z całą pewnością wydarzenie to pozostanie w ich pamięci na długo.  

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

GAZETKA INFORMACYJNA

Nauczyciele Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach dbają o to, aby gazetka w głównym holu przedszkola przedstawiała aktualne, dotykające ważnych społecznie tematów informacje.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 uaktualniono dane dostępne na gazetce informacyjnej o treści dotyczące potrzeb emocjonalno-adaptacyjnych dzieci.
Wskazuje się w niej na istotę procesu adaptacji oraz znaczenie właściwej postawy rodzica,
jako osoby wspierającej pociechę w tak ważnym dla niej momencie życia.  

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 zorganizowane zostało spotkanie z rodzicami,
na którym przedstawiono wszystkie kwestie organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, a także działania
przewidziane w planie PPZ na rozpoczynający się rok.

Uczestnicy zebrania otrzymali ulotki informacyjne, gdzie w „małej pigułce” przedstawiono założenia Przedszkola Promującego Zdrowie realizowane w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

PROJEKTY EDUKACYJNE 2022/2023

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie rozpoczęliśmy realizację następujących projektów, innowacji :

1. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 46472812_306150540226986_1048100684559286272_n-1.gif

2. ,,Czytanie ma moc” to program, który ma na celu: rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie, jak również wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Bez-tytulu.jpg

3. ,,Przedszkolaki w akcji – zabawy sensoryczne” – jest odpowiedzią na pojawiające się u dzieci zaburzenia społeczne, emocjonalne i behawioralne, których przyczyną mogą być zaburzenia sensoryczne. Ma za zadanie rozbudzić w najmłodszych dzieciach kreatywność, jak również zaspokojenie swojej ciekawości. Pozwolić im poznawać świat wieloma zmysłami poprzez eksperymentowanie, doświadczanie oraz aktywność własną.

4. ,,Śladami Montessori” – ma na celu propagowanie koncepcji pracy pedagogiki Montessori. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość rozwoju wielorakich kompetencji: czytelniczych, językowych, przyrodniczych, matematycznych, emocjonalnych i społecznych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2-1024x724.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 uznajemy za rozpoczęty, a wraz z nim kolejne działania zmierzające do rozwoju naszej placówki.
Celem jak zawsze jest DOBRO NASZYCH PODOPIECZNYCH.
W oparciu o obserwacje, wywiady, ankiety tworzony jest plan, jaki realizowany będzie w przeciągu całego roku szkolnego.
Ma on zniwelować zauważone trudności, pomóc w poprawie sytuacji niepokojących.   
W nadchodzącym czasie nasz zespół pracować będzie nad poprawą koncentracji uwagi
u podopiecznych Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach.
W dalszym ciągu zwracać będziemy uwagę na emocje dzieci.
Wprowadzać będziemy elementy pozytywnej dyscypliny oraz dołożymy starań, aby wspomóc „małych-wielkich ludzi”
w niezwykle ważnych kompetencjach społecznych.


A ZATEM RUSZAMY!ŻYCZYMY SOBIE I WAM DRODZY RODZICE UŚMIECHU,

ENTUZJAZMU ORAZ OWOCNEJ WSPÓŁPRACY!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wraz z początkiem roku szkolnego 2021/2022 zorganizowane zostało zebranie dla rodziców we wszystkich ośmiu grupach przedszkolnych. Przedstawiono na nim główne założenia oraz problemy priorytetowe, odnośnie których zaplanowano szereg działań zmierzających do zniwelowania ich przyczyn.

Na bieżąco aktualizowano gazetkę informacyjną w głównym holu przedszkola, nawiązującą do emocji oraz wdrożonej innowacji „Przedszkolak w krainie emocji”. Papierowa postać Rózi- efekt kreatywnej pracy, wskazywała na konieczność czytania dzieciom, wspierania ich w codziennych potrzebach, zwłaszcza w nauce nazywania i rozumienia emocji.

Wdrożono, realizowano, a następnie podsumowano projekty, innowacje zaplanowane na rok szkolny 2021/2022.
Były to działania, których realizacja zmierzała do rozwijania dziecięcych umiejętności nazywania, rozumienia oraz radzenia sobie z emocjami, a także do zachęcania do częstego sięgania po książki. Wśród tych realizacji znalazły się:
· Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”
· Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego ,,Przyjaciele Zipiego’’
· Innowacja „Przedszkolak w krainie emocji”
· Program ”Czytanie ma moc”.

Dodatkowo, zgodnie z planem, dzieci starsze z grupy „Biedronki” stworzyły książeczki: „Małego czytelnika”,
jako podsumowanie zdobytych informacji.

Zrealizowano również Dni Nietypowe. Wśród tych wydarzeń znalazły się:
· Dzień Uśmiechu
· Dzień Życzliwości
· Światowy Dzień Zespołu Downa

W trakcie ich świętowania nie zapomniano o współpracy z lokalnymi instytucjami,
m.in. z placówką oświatową- Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej.
Przedszkolaki z naszego przedszkola wykonały kreatywne gniotki dla podopiecznych ORW Szklana.

Zorganizowane zostały też: DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA,
gdzie Pani Dyrektor czytała bajkę dzieciom ze wszystkich grup z podziałem na poziomy: górny, środkowy i dolny hol przedszkolny oraz konkurs zaplanowany w harmonogramie innowacji „Przedszkolak w krainie emocji”.

Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców cieszyła się kolejna edycja kampanii:
„Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!”.

Podjęte działania, wraz z relacją zdjęciową, regularnie udostępniane były na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Przedszkole Promujące Zdrowie. W miesiącu czerwcu przeprowadzone zostało badanie ankietowe w ramach działań zmierzających do autoewaluacji podjętych realizacji oraz wyłonienia kolejnych trudności, problemów priorytetowych,
a następnie stworzenia planu działań na następny rok szkolny 2022/2023.
Wspomniany dokument przedstawiony zostanie Radzie Pedagogicznej w miesiącu wrześniu.

Kampania „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!”

W okresie od 4 do 31 maja 2022 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach miały możliwość wzięcia udziału w kampanii „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!”, której pierwsza edycja odbyła się rok temu.
Jak w poprzednim roku, tak i w obecnym zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże.
Udział w akcji wzięło 127 przedszkolaków.
Oznacza to, iż każdy z nich przynajmniej raz w określonym w regulaminie czasie trwania kampanii
dotarł do przedszkola rowerem lub hulajnogą.
Celem rywalizacji majowych było zwiększenie liczby osób docierających do przedszkola dwukołowymi pojazdami.
Zamierzony plan został osiągnięty. Stojak na rowery zapełniany był po brzegi,
a po zakończonej akcji w dalszym ciągu ciężko odnaleźć w nim puste miejsce.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I WIELKIE ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW ORAZ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW.

KAMPANIA ,,Czytajmy dzieciom – z książką przez świat”

W dniu 9 maja 2022 r. miało miejsce podsumowanie kampanii
„Czytajmy dzieciom-z książką przez świat”. Akcja trwała od 4 do 8 kwietnia.
Jej głównym celem było tworzenie przedszkolakom warunków do swobodnego rozwoju
poprzez zabawę i odpoczynek, w poczuciu bezpieczeństwa.
W myśl zasady: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, zachęcaliśmy i w dalszym ciągu zachęcamy naszych podopiecznych do częstego sięgania po książki. Dzieci na podstawie przeczytanego przez rodzica fragmentu tekstu tworzyły rysunek, dotyczący jego treści. Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże.
Wszyscy uczestnicy kampanii otrzymali dyplomy, książeczki i wkładki do książeczek.
Zachęcamy do oglądania ALBUMU MAŁEGO CZYTELNIKA powstałego w ramach kampanii.
Znajduje się on w głównym holu przedszkola.
GRATULUJEMY ZAANGAŻOWANIA i życzymy samych przyjemnych chwil w trakcie lektury kolejnych opowieści.

ZDROWE ODŻYWIANIE

Szczypiorek, marchewka, a nawet sałata.. Warzywa to nasi nieodłączni przyjaciele.
Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach promują zdrowe odżywianie, realizując ideę pełnowartościowych śniadań, soków warzywno – owocowych, których są wykonawcami.
Zasoby ogródków przedszkolnych zostają w pełni wykorzystane w trakcie przeprowadzanych zajęć kulinarnych,
a takich w naszej placówce nie brakuje.

Wiosno, nareszcie jesteś!

Jakże brakowało nam ciepłych promieni słonecznych, lekkich ubrań, spacerów na świeżym powietrzu,
śpiewających ptaków…, a to oznaki WIOSNY. Nareszcie jest już z nami.
O fakcie tym przypomina także bohaterka tegorocznej innowacji, realizowanej w ramach PPZ: RÓZIA.
Rózia jest doskonale znana naszym przedszkolakom z zamiłowania do książek, ale także ze znajomości EMOCJI.
Ta wesoła pacynka o swej pracy nie zapomina również wiosną.
A zatem o czytaniu wiosną pamiętamy, gdyż Rózię w naszym przedszkolu mamy!

„Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się jarzyny.”
A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta.”

W ramach programu Przedszkole Promujące Zdrowie ,,Biedronki” świętowały DZIEŃ MARCHEWKI.
To właśnie marchewka jest warzywem, które zawiera niezbędne dla zdrowia witaminy.
Głównym celem było promowanie spożywania warzyw, poszerzanie wiedzy na temat marchwi i jej odmian,
a także doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Dzieci brały udział w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych z marchewką jako główną bohaterką dnia.
Na zakończenie obierały, a następnie chrupały surową marchewkę.

Grupy prowadzone metodą M. Montessori

W naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy prowadzone metodą M. Montessori.
Podstawową rolą wychowawcy w tych grupach jest podążanie za dzieckiem,
wspieranie jego indywidualnego rozwoju w myśl maksymy: „Pomóż mi to zrobić samemu”.
Otoczenie w tych grupach jest zorganizowane tak,
aby wspierać rozwój dziecka poprzez samodzielne działanie, zgodnie z fazami wrażliwości.
Nauczyciel jest organizatorem otoczenia, pomocnikiem i przewodnikiem dla dziecka i jego rozwoju.
Praca wychowawcy w tych grupach skupia się na doprowadzeniu dziecka do samodzielności,
odpowiedzialności za siebie i innych.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

UAKTUALNIENIE GAZETKI INFORMACYJNEJ

RÓZIA PRZYPOMINA… Już niedługo wyczekiwany przez dzieci czas ferii. Okres, w którym odpoczywamy, ładujemy baterie,
spędzamy czas z najbliższymi.
Jak to robić, by było z korzyścią dla zdrowia zarówno psychicznego,
jak i fizycznego….?
„Rózia przypomina”, a właściwie podpowiada:
„o czytaniu w ferie NIE ZAPOMINAJ!”.
W głównym holu przedszkola powstała uaktualniona gazetka promująca czytanie oraz płynące z niego zalety.
W dobie internetu, nowoczesnych technologii zachęcamy:
CZYTAJMY DZIECIOM, bo nie tylko „warzywa i owoce mają supermoce”.

SZKOLENIE ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

W dniu 3 lutego 2022 r. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach, w ramach zdobywania dodatkowej wiedzy, uczestniczył w szkoleniu online dla przedszkoli zainteresowanych uzyskaniem wojewódzkiego certyfikatu
„Przedszkole Promujące Zdrowie” w roku 2022. 
Spotkanie poprowadziła pani Anna Odorska – Rejonowy Koordynator Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie wraz z Panią Teresą Burczyk- Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie.

ZABAWY ZIMOWE

Śmiech to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie!

W myśl tego powiedzenia nie zapominamy o organizowaniu zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
Najlepszą okazją ku temu był długo oczekiwany śnieg.
Zabawy te przyniosły dzieciom wiele radości 🙂

REALIZACJA INNOWACJI:
„PRZEDSZKOLAK W KRAINIE EMOCJI”

Od początku września w naszym przedszkolu swoją „kreatywną wędrówkę” po grupach odbywa nie byle jaki gość- RÓZIA.
Kto to jest Rózia…?
To niezwykle czuła i wesoła pacynka, która wie wiele o uczuciach i pomaga je zrozumieć „małym-wielkim odkrywcom”.
Dzięki niej przedszkolaki odkrywają świat emocji, uczą się je nazywać, a grupa starsza tworzy książeczki Małego Czytelnika-
„Przedszkolak w krainie emocji”, poznając przy tym:
radość, lęk, smutek, zdziwienie, złość, wstyd, miłość, obrzydzenie.

ZORGANIZOWANIE ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
CZYTELNICZ0-PLASTYCZNEGO „Rózia czuje…MIŁOŚĆ”

Zadaniem konkursu było wykonanie kreatywnej okładki książki na podstawie przeczytanego fragmentu utworu „Rózia i kolorowe emocje” z wykorzystaniem darów jesieni.
Celem wydarzenia było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, jak również nazywanie oraz zrozumienie uczucia miłości przez dzieci.
Zainteresowanie akcją było spore.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci książek oraz dyplomy.

TOLERANCJA ODMIENNOŚCI

W ramach realizacji planu działań Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2021/2022, w naszej placówce, zrealizowano scenariusz zajęć „Tolerancja odmienności”.
Zajęcia odbyły się w trakcie świętowania Dnia Życzliwości w grupach Biedronki i Króliczki. Przedszkolaki wykonały „kreatywne gniotki”, które przekazane zostały podopiecznym Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej.
Dzieciom bardzo spodobały się sensoryczne niespodzianki, a przedszkolaki odczuły radość z niesienia pomocy innym ludziom.

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE

W naszym przedszkolu w dalszym ciągu promujemy ZDROWIE. W planowanych działaniach dydaktyczno-wychowawczych nie zapominamy o budowaniu postaw prozdrowotnych u naszych przedszkolaków. Wśród tych realizacji wyróżnić można wszelkie zajęcia kulinarne, w trakcie których w przyjemny i praktyczny sposób wskazujemy alternatywę dla słodyczy na bazie sztucznych składników. Niejednokrotnie też realizujemy Dni Zdrowego Śniadania, uświadamiając dzieciom potrzebę spożywania posiłku, bogatego w warzywa.

Niżej przedstawiamy relacje zdjęciowe z tych wydarzeń.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ UŚMIECHU

„Nigdy nie zapomnij się uśmiechać, bo dzień bez uśmiechu jest dniem straconym.” Charles Chaplin

1 października w naszym przedszkolu było bardzo radośnie i wesoło, a to za sprawą Światowego Dnia Uśmiechu.
W tym dniu na dzieci czekało wiele zabaw, do których ,,biletem wstępu” był uśmiech od ucha do ucha.. 🙂
Doskonaliliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć. Wykonaliśmy wesołe prace plastyczne oraz uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych. Przedszkolaki otrzymały kolorowe odznaki, medale, lizaczki papierowe i wesołe bileciki „Zabierz ze sobą uśmiech”.
Był to naprawdę radosny i uśmiechnięty dzień!

Dzień Uśmiechu to jedno z zadań zaplanowanych na ten rok szkolny w ramach programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

Wszystkim przedszkolakom, życzymy,
aby uśmiech gościł na ich twarzach zawsze,
nie tylko od święta, bo ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 🙂

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Głośnego Czytania. 
Pani Dyrektor Dominika Mechlińska przeczytała przedszkolakom bajkę pt. ,,7 uczuć małej Zosi’’.
Książka wypożyczona została przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sierakowicach.
Jej treść nawiązuje do planu działań naszej placówki na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu 
,, Przedszkole Promujące Zdrowie’’, którego realizacja przyczyni się do przybliżenia dzieciom tematu EMOCJI oraz wprowadzi ,,małych słuchaczy’’ w świat literatury.  

PROJEKTY EDUKACYJNE 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie rozpoczęliśmy realizację następujących projektów:


1. Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja – ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.

2. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

3. Innowacja pedagogiczna ,,Przedszkolak w krainie emocji” – celem innowacji jest m.in tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szcunek wobec innych, a także nauka właściwego panowania nad emocjami, odpowiednie reagowanie w sytuacjach stresowych, unikanie agresji.

UAKTUALNIENIE GAZETKI INFORMACYJNEJ

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Zespół ds. Promocji Zdrowia w przedszkolu zaktualizował gazetkę informacyjną na głównym holu placówki. Zawarte w niej informacje inicjują szereg działań zaplanowanych, jako kontynuacja działań na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie. Tematem przewodnim są emocje dziecka.  

REALIZACJA SCENARIUSZA :
,,AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

W naszym przedszkolu zrealizowane zostało ostatnie z zaplanowanych na ten rok szkolny zadań,mających na celu rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie. Każda z grup przedszkolnych uczestniczyła w zajęciach, realizujących cele dydaktyczno-wychowawcze ujęte w scenariuszu zajęć, przewidzianym w planie działań na rok szkolny 2020 /2021. Dzieci pogłębiły swą wiedzę na temat budowy roweru oraz hulajnogi, poznały, bądź utrwaliły sobie zasady i zalety właściwego korzystania z tych pojazdów. Kreatywność nauczycieli zainicjowała spacer ulicami Sierakowic w poszukiwaniu ścieżek rowerowych oraz informujących o nich znaków drogowych. Mamy nadzieję, że przekazana wiedzą zaowocuje zwiększoną, ale i bezpieczną aktywnością fizyczną wśród naszych przedszkolaków i ich najbliższych.

STWORZENIE GAZETKI PODSUMOWUJĄCEJ MAJOWĄ KAMPANIĘ „AKTYWNIE, ROWEROWO, A WIĘC ZDROWO!”

 Kampania „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!” miała na celu zwiększenie liczby osób pokonujących drogę do i z przedszkola rowerem lub hulajnogą. Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty. Dzieci oraz ich rodzice z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w zaplanowanym działaniu. W podziękowaniu za ich współpracę, w głównym holu przedszkola, powstała gazetka podsumowująca wydarzenie. Mamy nadzieję, iż „dobre nawyki” przełożą się na dalsze spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny na świeżym powietrzu.

PODSUMOWANIE KAMPANII „AKTYWNIE, ROWEROWO, A WIĘC ZDROWO!”    

         W dniu 2 czerwca nastąpiło podsumowanie kampanii: „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!”. Wszyscy uczestnicy akcji, którzy wzięli udział w zaplanowanym działaniu na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie, otrzymali medale oraz dyplomy. Dla najbardziej wytrwałych przewidziano nagrody do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dziękujemy Rodzicom za współpracę. Dzięki Państwa zaangażowaniu kampania cieszyła się wielkim powodzeniem,
a udział w niej wzięło 116 przedszkolaków.

DZIEŃ MARCHEWKI

Zdalne nauczanie wynikające z rozporządzeń wprowadzonych przez rząd, mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, nie przeszkodziło w realizacji zamierzonych celów na rzecz rozwoju PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE. Mimo wspomnianych utrudnień, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach świętowały Dzień Marchewki. Poznały budowę, sposób hodowania oraz korzyści płynące, że spożywania tego warzywa. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy, przedszkolaki założyły na siebie ubranie w kolorze pomarańczowym, a następnie z pomocą osoby dorosłej wykonały potrawę na bazie marchwi. Potwierdzeniem zrealizowanego zadania były przesłane fotografie.

UAKTUALNIONA GAZETKA INFORMACYJNA

Zważając na wagę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza dzieci, zespół do Spraw Promocji Zdrowia przygotował uaktualnioną gazetkę informacyjną na głównym holu przedszkola.W związku z rozpoczynającą się wiosną, informacja ta przybrała charakter nawiązujący do nowej, niezwykle radosnej pory roku.Najmłodszych i ich rodziców do ćwiczeń namawia wesoła, zielona żabka. Daje wskazówki jak sprawnie i szybko uprawiać gimnastykę.

SZKOLENIE ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

W dniu 9 marca 2021 r. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach, w ramach zdobywania dodatkowej wiedzy, uczestniczył w szkoleniu online dla przedszkoli zainteresowanych uzyskaniem wojewódzkiego certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”.   Spotkanie poprowadziła pani Anna Pisowacka- Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie wraz z Panią Teresą Burczyk- Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie.

ZAJĘCIA KULINARNE

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
“Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska”
w naszym przedszkolu regularnie przeprowadzane są zajęcia kulinarne propagujące zdrowy styl odżywiania. Przedszkolaki na ten moment wykonały już wiele pełnowartościowych, zdrowych potraw m.in. maślane ciasteczka, naleśniki z musem owocowym, ciasto z owocami sezonowymi, gofry, kiszona kapusta, tosty z serem i warzywami, kolorowe kanapki, suszone jabłka, sałatka owocowa, makaron z sosem pomidorowym, babeczki marchewkowe i wiele innych.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzono zajęcia na temat zasad właściwego korzystania z zasobów komputera. W realizacji tego celu wykorzystano pogadankę oraz teatrzyk pt. ,,Alicja w krainie Internetu’’.

ZABAWY ZIMOWE

Wykorzystując uroki zimowego krajobrazu
organizowaliśmy aktywne zajęcia na świeżym powietrzu. Wyczekiwany śnieg to sygnał, że już czas na zabawę- rzucanie śnieżkami, wznoszenie ze śniegu różnych budowli, lepienie bałwanka, zjeżdżanie na sankach
oraz robienie białych aniołków na śniegu.

KONKURS „PRZEDSZKOLNA KSIĄŻKA KUCHARSKA”

Przeprowadzenie konkursu fotograficzno-kulinarnego pt. :,,Przedszkolna książka kucharska” organizowanego przez Samorządowe Przedszkole
w Sierakowicach. Założeniem projektu było stworzenie przedszkolnej książki kucharskiej na bazie nadesłanych przepisów – zdrowych, pełnowartościowych potraw, ugotowanych przez dzieci wraz z rodzicami oraz relacji zdjęciowej, potwierdzającej wykonanie zadania.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem przedszkolaków.

STOJAKI ROWEROWE

Zakup stojaków rowerowych na teren przedszkola – jako jedno z czołowych działań na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie. Celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych , a także zachęcenie ich do pokonywania drogi do i z przedszkola pieszo wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W codziennej pracy naszego przedszkola podejmowane są starania, aby w miarę odpowiednich warunków pogodowych zapewnić przedszkolakom jak najwięcej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Duży plac zabaw, sporo zieleni dają możliwości do organizowania kreatywnych zabaw poza murami placówki.

GAZETKA INFORMACYJNA

Wykonanie gazetki informacyjnej na tablicy głównej przedszkola
o tematyce przedstawiającej propozycje zwiększenia aktywności fizycznej dzieci oraz ich rodziców.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie rozpoczęliśmy realizację następujących projektów:

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska” – celem projektu jest poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, a także zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii’’– rozwijanie kompetencji informatycznych i cyfrowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii.
  • Innowacja ,,Fonolandia’’ jest atrakcyjnym sposobem na bezpieczne wprowadzenie dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej w świat mediów cyfrowych. Szczególnie pomocne w prowadzeniu zajęć są zeszyty ćwiczeń , plansze edukacyjne, karty obrazkowe oraz gry memo. Dzieci poprzez naukę i zabawę uczą się, jak odpowiedzialnie używać urządzeń mobilnych.
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny ,,Jesteśmy różni, lecz równie ważni’’ – celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz zespołu Aspergera, a także tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób.
  • Program edukacyjny ,,Czyściochowe przedszkole’’– ma na celu
    w sposób atrakcyjny dla dzieci, przekazywać wiedzę z zakresu higieny oraz kształtować dobre nawyki higieniczne.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-1-1024x726.jpg

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach otrzymało
Akt Przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Jest to zasługa współpracy wielu osób, w tym również rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola. Realizacja projektu pozwoliła na utrwalenie przedszkolakom wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych oraz pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w przedszkolu nie spoczywa na laurach i podejmuje szereg działań na rzecz wspierania inicjatyw prozdrowotnych, a co za tym idzie dalszego rozwoju placówki.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 161937006_1323760474683731_554688329471785536_n.jpg
Skip to content