Przedszkole promujące zdrowie

Nasze Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby przystąpić do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Przez cały rok szkolny 2019/2020, w myśl zasady „Bez zdrowia nie ma niczego” oraz idąc za przysłowiemCzym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, tworzyliśmy, organizowaliśmy, zachęcaliśmy, inspirowaliśmy przedszkolaków, ich najbliższych, a także pracowników przedszkola do zdrowych nawyków żywieniowych.

Podjęliśmy kilka projektów promujących zdrowie.

Nasze działania rozpoczęliśmy stworzeniem tablicy oraz ulotek informacyjnych. Na głównej gazetce przedszkola umieściliśmy autorski wiersz naszej koleżanki o tematyce pro zdrowotnej.

Rozmawialiśmy o głównych założeniach projektu Przedszkole Promujące Zdrowie zarówno ze współpracownikami, przedszkolakami, jak i ich najbliższymi. Wszyscy zgodnie twierdzimy, iż

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Kolejnym krokiem w realizacji zaplanowanych założeń było przeprowadzenie ankiety. Jej zasięgiem objęliśmy całą kadrę, zarówno pedagogiczną jak i niepedagogiczną oraz opiekunów prawnych naszych podopiecznych. Skupiliśmy się tu głównie na zbadaniu standardu drugiego Przedszkola Promującego Zdrowie, a więc: klimatu społecznego naszej placówki oraz tego, czy sprzyja on dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników, i rodziców przedszkolaków. Wyciągnęliśmy wnioski oraz przeorganizowaliśmy życie codzienne przedszkola, tak, by było ono miejscem spełniającym nie tylko funkcje opiekuńcze, dydaktyczno- wychowawcze, ale też przyciągającym dobrą atmosferą, miłym słowem, zrozumieniem, poradą i otwartością w niesieniu pomocy.

Jako alternatywę dla słodkich poczęstunków, wprowadziliśmy „Dzień Witaminki”.

Niemal tradycją naszego przedszkola stały się codzienne, owocowe poczęstunki. Niektóre zajęcia przeprowadzaliśmy w formie „outdoor”, tak, by umożliwić przedszkolakom spędzanie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Nie zapominaliśmy o wesołej gimnastyce, gdyż każdy z nas wie doskonale, że „Ruch to zdrowie”.

Organizowaliśmy konferencje opierające się o założenia projektu przedszkole Promujące Zdrowie. Były to spotkania ze specjalistami z dziedzin:

  • integracji sensorycznej,
  • uzależnień od sprzętu komputerowego,
  • nadmiernego spędzania czasu w świecie wirtualnym przez coraz mniejsze dzieci
  • spotkanie z koordynatorem do spraw Przedszkola Promującego Zdrowie.

 

Stale zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu i odpowiedniego ubioru, dostosowanego do aktualnych warunków pogodowych oraz z zachowaniem obostrzeń, wydawanych przez władze rządzące, dotyczących zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Chętnie współpracujemy w realizacji założeń pionierskiego projektu promującego zdrowie. Propagowane przez nas hasła oraz zrealizowane działania najlepiej uwidacznia krótka prezentacja multimedialna.
Zachęcamy do jej obejrzenia! :)))