Przedszkole promujące zdrowie

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach otrzymało
Akt Przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Jest to zasługa współpracy wielu osób, w tym również rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola. Realizacja projektu pozwoliła na utrwalenie przedszkolakom wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych oraz pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w przedszkolu nie spoczywa na laurach i podejmuje szereg działań na rzecz wspierania inicjatyw prozdrowotnych, a co za tym idzie dalszego rozwoju placówki.

PROJEKTY EDUKACYJNE 2021/2022

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie rozpoczęliśmy realizację następujących projektów:


1. Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja – ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.

2. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

3. Innowacja pedagogiczna ,,Przedszkolak w krainie emocji” – celem innowacji jest m.in tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szcunek wobec innych, a także nauka właściwego panowania nad emocjami, odpowiednie reagowanie w sytuacjach stresowych, unikanie agresji.

UAKTUALNIENIE GAZETKI INFORMACYJNEJ

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Zespół ds. Promocji Zdrowia w przedszkolu zaktualizował gazetkę informacyjną na głównym holu placówki. Zawarte w niej informacje inicjują szereg działań zaplanowanych, jako kontynuacja działań na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie. Tematem przewodnim są emocje dziecka.  

REALIZACJA SCENARIUSZA :
,,AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

W naszym przedszkolu zrealizowane zostało ostatnie z zaplanowanych na ten rok szkolny zadań,mających na celu rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie. Każda z grup przedszkolnych uczestniczyła w zajęciach, realizujących cele dydaktyczno-wychowawcze ujęte w scenariuszu zajęć, przewidzianym w planie działań na rok szkolny 2020 /2021. Dzieci pogłębiły swą wiedzę na temat budowy roweru oraz hulajnogi, poznały, bądź utrwaliły sobie zasady i zalety właściwego korzystania z tych pojazdów. Kreatywność nauczycieli zainicjowała spacer ulicami Sierakowic w poszukiwaniu ścieżek rowerowych oraz informujących o nich znaków drogowych. Mamy nadzieję, że przekazana wiedzą zaowocuje zwiększoną, ale i bezpieczną aktywnością fizyczną wśród naszych przedszkolaków i ich najbliższych.

STWORZENIE GAZETKI PODSUMOWUJĄCEJ MAJOWĄ KAMPANIĘ „AKTYWNIE, ROWEROWO, A WIĘC ZDROWO!”

 Kampania „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!” miała na celu zwiększenie liczby osób pokonujących drogę do i z przedszkola rowerem lub hulajnogą. Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty. Dzieci oraz ich rodzice z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w zaplanowanym działaniu. W podziękowaniu za ich współpracę, w głównym holu przedszkola, powstała gazetka podsumowująca wydarzenie. Mamy nadzieję, iż „dobre nawyki” przełożą się na dalsze spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny na świeżym powietrzu.

PODSUMOWANIE KAMPANII „AKTYWNIE, ROWEROWO, A WIĘC ZDROWO!”    

         W dniu 2 czerwca nastąpiło podsumowanie kampanii: „Aktywnie, rowerowo, a więc zdrowo!”. Wszyscy uczestnicy akcji, którzy wzięli udział w zaplanowanym działaniu na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie, otrzymali medale oraz dyplomy. Dla najbardziej wytrwałych przewidziano nagrody do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dziękujemy Rodzicom za współpracę. Dzięki Państwa zaangażowaniu kampania cieszyła się wielkim powodzeniem,
a udział w niej wzięło 116 przedszkolaków.

DZIEŃ MARCHEWKI

Zdalne nauczanie wynikające z rozporządzeń wprowadzonych przez rząd, mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, nie przeszkodziło w realizacji zamierzonych celów na rzecz rozwoju PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE. Mimo wspomnianych utrudnień, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach świętowały Dzień Marchewki. Poznały budowę, sposób hodowania oraz korzyści płynące, że spożywania tego warzywa. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy, przedszkolaki założyły na siebie ubranie w kolorze pomarańczowym, a następnie z pomocą osoby dorosłej wykonały potrawę na bazie marchwi. Potwierdzeniem zrealizowanego zadania były przesłane fotografie.

UAKTUALNIONA GAZETKA INFORMACYJNA

Zważając na wagę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza dzieci, zespół do Spraw Promocji Zdrowia przygotował uaktualnioną gazetkę informacyjną na głównym holu przedszkola.W związku z rozpoczynającą się wiosną, informacja ta przybrała charakter nawiązujący do nowej, niezwykle radosnej pory roku.Najmłodszych i ich rodziców do ćwiczeń namawia wesoła, zielona żabka. Daje wskazówki jak sprawnie i szybko uprawiać gimnastykę.

SZKOLENIE ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

W dniu 9 marca 2021 r. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach, w ramach zdobywania dodatkowej wiedzy, uczestniczył w szkoleniu online dla przedszkoli zainteresowanych uzyskaniem wojewódzkiego certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”.   Spotkanie poprowadziła pani Anna Pisowacka- Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie wraz z Panią Teresą Burczyk- Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie.

ZAJĘCIA KULINARNE

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
“Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska”
w naszym przedszkolu regularnie przeprowadzane są zajęcia kulinarne propagujące zdrowy styl odżywiania. Przedszkolaki na ten moment wykonały już wiele pełnowartościowych, zdrowych potraw m.in. maślane ciasteczka, naleśniki z musem owocowym, ciasto z owocami sezonowymi, gofry, kiszona kapusta, tosty z serem i warzywami, kolorowe kanapki, suszone jabłka, sałatka owocowa, makaron z sosem pomidorowym, babeczki marchewkowe i wiele innych.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzono zajęcia na temat zasad właściwego korzystania z zasobów komputera. W realizacji tego celu wykorzystano pogadankę oraz teatrzyk pt. ,,Alicja w krainie Internetu’’.

ZABAWY ZIMOWE

Wykorzystując uroki zimowego krajobrazu
organizowaliśmy aktywne zajęcia na świeżym powietrzu. Wyczekiwany śnieg to sygnał, że już czas na zabawę- rzucanie śnieżkami, wznoszenie ze śniegu różnych budowli, lepienie bałwanka, zjeżdżanie na sankach
oraz robienie białych aniołków na śniegu.

KONKURS „PRZEDSZKOLNA KSIĄŻKA KUCHARSKA”

Przeprowadzenie konkursu fotograficzno-kulinarnego pt. :,,Przedszkolna książka kucharska” organizowanego przez Samorządowe Przedszkole
w Sierakowicach. Założeniem projektu było stworzenie przedszkolnej książki kucharskiej na bazie nadesłanych przepisów – zdrowych, pełnowartościowych potraw, ugotowanych przez dzieci wraz z rodzicami oraz relacji zdjęciowej, potwierdzającej wykonanie zadania.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem przedszkolaków.

STOJAKI ROWEROWE

Zakup stojaków rowerowych na teren przedszkola – jako jedno z czołowych działań na rzecz rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie. Celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych , a także zachęcenie ich do pokonywania drogi do i z przedszkola pieszo wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W codziennej pracy naszego przedszkola podejmowane są starania, aby w miarę odpowiednich warunków pogodowych zapewnić przedszkolakom jak najwięcej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Duży plac zabaw, sporo zieleni dają możliwości do organizowania kreatywnych zabaw poza murami placówki.

GAZETKA INFORMACYJNA

Wykonanie gazetki informacyjnej na tablicy głównej przedszkola
o tematyce przedstawiającej propozycje zwiększenia aktywności fizycznej dzieci oraz ich rodziców.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach realizacji programu Przedszkola Promującego Zdrowie rozpoczęliśmy realizację następujących projektów:

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska” – celem projektu jest poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, a także zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii’’– rozwijanie kompetencji informatycznych i cyfrowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii.
  • Innowacja ,,Fonolandia’’ jest atrakcyjnym sposobem na bezpieczne wprowadzenie dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej w świat mediów cyfrowych. Szczególnie pomocne w prowadzeniu zajęć są zeszyty ćwiczeń , plansze edukacyjne, karty obrazkowe oraz gry memo. Dzieci poprzez naukę i zabawę uczą się, jak odpowiedzialnie używać urządzeń mobilnych.
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny ,,Jesteśmy różni, lecz równie ważni’’ – celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz zespołu Aspergera, a także tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób.
  • Program edukacyjny ,,Czyściochowe przedszkole’’– ma na celu
    w sposób atrakcyjny dla dzieci, przekazywać wiedzę z zakresu higieny oraz kształtować dobre nawyki higieniczne.

Skip to content