O nas

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
83-340 Sierakowice  ul. Kubusia Puchatka 5
tel. 58 681-67-74

NIP 5891875167
Regon 190581653

 

O nas

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania,
doświadczania, przeżywania.
Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

W naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy prowadzone metodą M. Montessori, w których stawiamy przede wszystkim na naturalny tryb pracy, zgodny nie tylko z biologicznymi uwarunkowaniami dzieci, ale także oparty na preferencjach maluchów.

Nasza placówka dysponuje dużym placem zabaw oraz ogrodem,
w którym znajdują się domki dla owadów, wykonane przez przedszkolaki.
Sercem ogrodu przedszkolnego od niedawna stała się kuchnia błotna. To magiczne miejsce uczy kreatywności.

Nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i  uzdolnień.
W swej pracy dydaktyczno-wychowawczej kierujemy się założeniami Pozytywnej Dyscypliny.

Naszymi priorytetami są przede wszystkim  radość dzieci, wspieranie samodzielności i zadowolenie rodziców.
Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją do działań. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój.

W codziennej pracy z dziećmi, w naszej placówce wykorzystuje się różne metody i techniki pracy, które służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

Metody:
• Zabawy badawcze, doświadczenia;
• Metoda Dobrego Startu;
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
• Gimnastyka Twórcza R.Labana;
• Pedagogika zabawy Klanza;
• Kodowanie na dywanie;
• Drama;
• Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, instrumentów muzycznych, sprzętów gimnastycznych, magicznej podłogi itp.

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach od niedawna przynależy do sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
Naszym priorytetem jest zdrowie i ekologia.
W związku z tym organizujemy częste zajęcia kulinarne, przyrodnicze, codzienne aktywności na świeżym powietrzu.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami dzieci.
Zachęcamy ich do angażowania się w życie przedszkola poprzez:
czytanie bajek, opowiadanie o swoich zawodach oraz realizację zajęć kulinarnych.

,,Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym.
Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność,
jego aktywne oznaki wolności osobistej
muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa
.”

(M. Montessori, Odkrycie dziecka)

Ramowy plan dnia

630 Zaczynamy dzień.
Wspólne zabawy w kącikach zainteresowań wszystkich grup.
800– 900 Przejście dzieci z wychowawcami do właściwej sali: zabawy w kręgu, gimnastyka poranna, zabiegi higieniczne, zabawy dowolne w małych grupach. Zabiegi higieniczne po posiłku, zabawy dowolne w małych grupach, swobodne rozmowy wokół tematu dnia.
830 Śniadanie.
900 – 1100 Zabawy planowane oraz zajęcia dydaktyczne wg planów miesięcznych0 zgodnie z podstawą programową. Czas zajęć dostosowany do wieku dziecka. Inne działania dydaktyczne i zabawy dowolne.
1100 – 1230 Spacery, zabawy na placu zabaw, piesze wycieczki. Zabiegi higieniczne, przygotowania do obiadu.
1230 Obiad
1300 – 1445 Relaks (dzieci młodsze leżakowanie), słuchanie bajek, zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza, prace porządkowe na sali zajęć, pobyt na świeżym powietrzu.
14 30 Podwieczorek, rozejście się do domów.
15 00 1700 Wspólne zabawy wszystkich grup w kącikach zainteresowań lub na świeżym powietrzu.
Skip to content