,,Przedszkolaki w akcji – zabawy sensoryczne”

W trosce o „małych-wielkich” ludzi.

Innowacja „Przedszkolaki w akcji – zabawy sensoryczne”– jest odpowiedzią na pojawiające się u dzieci zaburzenia społeczne, emocjonalne i behawioralne, których przyczyną mogą być zaburzenia sensoryczne.

Ma za zadanie rozbudzić w najmłodszych dzieciach kreatywność, jak również zaspokojenie swojej ciekawości. Pozwolić im poznawać świat wieloma zmysłami poprzez eksperymentowanie, doświadczanie oraz aktywność własną.

W każdej chwili naszego istnienia mózg otrzymuje niezliczone ilości informacji pochodzące ze zmysłu węchu, smaku, wzroku, słuchu, dotyku, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Mózg nieustannie organizuje te informacje gdy się uczymy, odpoczywamy, bawimy.

Zabawy sensoryczne świetnie wpływają na ogólny rozwój dziecka.

Skip to content