Innowacja pedagogiczno – metodyczna ,,Poznaję litery poprzez zmysły, wrażenia i zabawę”

Napisana na podstawie publikacji:

,,Spółgłoski do przytulania. Poznawanie liter przez zmysły, wrażenia i zabawę’’.

Autor innowacji: Marlena Wałdoch, Kinga Szczypior

Innowacja ma na celu wielostronny rozwój dzieci 4 – 5 letnich z wykorzystaniem zmysłów, wrażeń i zabaw sensorycznych odpowiednich dla ich wieku, które poprzez działania zdobywać będą doświadczenie, wiedzę oraz nowe umiejętności.

Poprzez realizacje innowacji pedagogiczno – metodycznej ,,Tygryski’’ i ,,Sówki’’
systematycznie będą poznawały litery angażując w to swoje zmysły.

Rozwijane będą umiejętności takie jak percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć wzrokowa i ruchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowa, motoryka mała i orientacja przestrzenna. 

Skip to content