Przedszkolak w krainie emocji

Innowacja pedagogiczna
„Przedszkolak w krainie emocji”

Imię i nazwisko autorów innowacji: mgr Marlena Wałdoch, mgr Dorota Teclaf

Cel główny: Rozwój wrażliwości literackiej dzieci.

Cele ogólne:

 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;
 • Aktywizacja dzieci na rozumienie oraz nazywanie własnych emocji, a także uczuć innych osób;
 • Integracja grupy;
 • Nauka właściwego panowania nad emocjami, odpowiednie reagowanie w sytuacjach stresowych, unikanie agresji;
 • Kształtowanie postaw społecznych;
 • Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
 • Rozbudzenie potrzeby czytania.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Zdobywanie wiedzy.
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby otacząjącej nas przyrody.
 • Kształtowanie postawy ekologicznej wśród najmłodszych.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

,,Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

W trosce o uczucia „małych – wielkich” ludzi.

Dzieci nie zawsze potrafią nazwać swoje emocje, a tym bardziej nad nimi zapanować.                     
Dla nas – dorosłych nazwanie tego, co czujemy, to coś zupełnie oczywistego, dla przedszkolaków – nie koniecznie.
Z obserwacji grup przedszkolnych, zarówno 3, 4, 5 letnich wynika, iż temat ten dla „małych geniuszy” bywa często trudny i niezrozumiały.   
Panowanie nad emocjami staje się problemem nie do opanowania, a w konsekwencji dochodzi do sytuacji trudnych, bo jak panować nad czymś, czego się nie zna…
W trosce o właściwe rozumienie emocji, panowanie nad nimi oraz ich odpowiednie wyrażanie wśród dzieci, powstała innowacja pedagogiczna „Przedszkolak w krainie emocji”.
Założeniem autorów jest zwrócenie uwagi przedszkolaków na rodzaje emocji, a także sposobów radzenia sobie z nimi poprzez lekturę książki „Rózia i kolorowe emocje”.
W celu uatrakcyjnienia słuchowiska wykorzystana zostanie pacynka, przypominająca bohaterkę opowiadania. Dzieci będą miały możliwość wypowiedzenia się w trakcie krótkiej pogadanki na dywanie, która pozwoli na usystematyzowanie zdobytej wiedzy.
Innowacja skierowana jest do dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach w ramach realizacji planu działań Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2021/2022.   

Skip to content