Roślinne pogotowie – żeby pomagać trzeba wiedzieć jak.

Innowacja organizacyjno – metodyczna
,,Roślinne pogotowie – żeby pomagać trzeba wiedzieć jak”.

,,Odkryliśmy, że największą wartość mają rośliny…
którym ludzie poświęcają swoją uwagę”.

James Redfield

Autor: Dominika Klejna

Założenia ogólne:

Projekt ten polega na zaciekawieniu dzieci światem roślin oraz wprowadzenie uczniów w tajniki wiedzy o roślinach w praktyczny sposób. W oparciu o przygotowany zestaw oraz zajęcia warsztatowe uczniowie będą mieli możliwość zaplanowania, stworzenia oraz prowadzenia SCHRONISKA DLA ROŚLIN.

Cel główny:

Stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzeniu zainteresowania nią oraz ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne.

Cele szczegółowe:

  • kształcenie wrażliwości na środowisko przyrodnicze;
  • kształcenie przyjaznego stosunku do świata roślin, podkreślenie ochrony przyrody i nie niszczenia ich bogactw;
  • wdrożenie dzieci do dbałości o rośliny poprzez stworzenie schroniska dla roślin;
  • aktywne uczestnictwo w poznaniu przyrody poprzez obserwacje, opisywanie, porównywanie obiektów, badanie i eksperymentowanie;
  • wdrażanie dzieci w przejawianie postaw proekologicznych oraz prospołecznych.
Skip to content