Emocja


Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Emocja” 

Autorzy projektu: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka
Integrative Saturday School in Bristol

Cele ogólne projektu:
– Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
– Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
– Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
– Integracja zespołu klasowego.
– Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
– Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
– Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Projekt składa się z 5 MODUŁÓW:
* moduł 1 -> Kraina Kreatywności
* moduł 2 -> Kraina Wyobraźni
* moduł 3 -> Kraina Mocy Słów
* moduł 4 -> Kraina Empatii
* moduł 5 -> Kraina Odwagi

Skip to content