Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej tj. www.przedszkole.sierakowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej 2019.10.04.

Data ostatniej aktualizacji 2021.03.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych gdyż zdjęcia w wydarzeń przedszkolnych nie posiadają pełnych opisów alternatywnych a dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono 2021.03.19. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:


Kontakt w sprawie dostępności: samorzadowe@przedszkole.sierakowice.pl
telefon: 58 681 67 74
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


  -Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Słupskiej, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych.
  -Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  -Budynek nie posiada windy.
  -Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  -W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content