Czytajmy dzieciom – z książką przez świat

KAMPANIA
,,Czytajmy dzieciom – z książką przez świat”

Imię i nazwisko autorów kampanii: Marlena Wałdoch, Dorota Teclaf

Cel ogólny:
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

  • Oswajanie dzieci z książką;
  • Budowanie postawy szacunku wobec literatury pisanej;
  • Zaangażowanie rodziców w budowanie właściwych nawyków, alternatyw dla spędzania wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia psychicznego ich dzieci;
  • Tworzenie sytuacji sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w rodzinie;
  • Wspieranie wieloaspektowego rozwoju dzieci;
  • Tworzenie sytuacji zachęcających do wypowiadania się na temat treści usłyszanego utworu.
  • Współpraca rodzica i dziecka w tworzeniu ilustracji.

,,Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

A gdyby tak zacząć czytać….
Tak, tak… zacząć! Wbrew pozorom to właściwe słowo.
Dlaczego go użyłyśmy..?
Obserwacja dzieci uczęszczających do przedszkola wskazuje na wiele problemów, zaburzeń, trudności z wypowiadaniem się, problemów emocjonalnych, logopedycznych…i wiele, wiele innych.
Jak to możliwe?
Powodów zapewne jest wiele, ale czy nie uniknęlibyśmy choćby kilku z nich gdybyśmy
MY- RODZICE regularnie, codziennie czytali dzieciom, a następnie omawiali przeczytany tekst, a najlepiej motywowali dziecko do omówienia treści usłyszanego tekstu.

Ileż korzyści przynosi takie wspólne czytanie:
– CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU- BEZCENNY!
– WSPÓLNE ZAINTERESOWANIA
– PRETEKST DO WSPÓLNYCH ROZMÓW
– BUDOWANIE KREATYWNOŚCI
– ROZWÓJ SŁOWNICTWA
– NAUKA ROZUMIENIA EMOCJI
– BUDOWANIE POCZUCIA INDYWIDUALNOŚCI U DZIECKA
– BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, ŻE JESTEM KOCHANY/KOCHANA
– POSZERZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA


Powodów, dla których warto czytać jest wiele.


„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

W myśl przysłowia, pokazujmy dzieciom, że warto czytać,
a przy okazji dajmy im troszkę siebie i tak cennego obecnie CZASU.

Skip to content