Bliżej natury

Głównym założeniem programu „Bliżej natury” jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym i przygotowanym do tego celu terenie zielonym. Realizacja tematów zgodna jest z rozkładem pracy i podstawą programową nauczania przedszkolnego.

Autor: Weronika Woźniak

Cele programu:
– obcowanie dziecka z naturą
– przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– wzmacnianie odporności fizycznej organizmu,
– nauka współpracy w grupie,- rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
– poszerzanie wiedzy o otaczającej przyrodzie,
– kształtowanie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę, otoczenie,
– dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,- podążanie za dzieckiem.

Skip to content