Programy i projekty edukacyjne

08.07.2020r

Nasze przedszkole wzięło udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci
w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagały m.in. edukację prozdrowotną, kulturalną, geograficzną, regionalną, ekologiczną, społeczną.

Głównym programem edukacyjnym w naszym przedszkolu jest „Przedszkole Promujące zdrowie”.
Promocja zdrowia jest wpisana w statut przedszkola, wszyscy nauczyciele i pracownicy w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego zdrowia w związku z czym włączyliśmy w naszym przedszkolu działania, które przyczyniły się do wdrożenia u dzieci prozdrowotnego stylu życia w warunkach sprzyjających zachowaniu zdrowia.

Inne projekty edukacyjne, w których wzięliśmy udział to:

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak”
  Głównym celem tego projektu było podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami ze współpracą z rodzicami. Przede wszystkim chodziło o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
  Głównym celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, wrażliwości społecznej, pomagania innym oraz poczucia bezpieczeństwa za otaczający świat.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Las, dwa, trzy matematyczne przygody wśród przyrody”
  Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju każdego dziecka poprzez obserwowanie, pamięć, koncentrację, ciekawość i wyobraźnię. Dzieci rozwijały twórczą wyobraźnię wobec świata, poznawały zjawiska oraz uczyły się satysfakcji i radości z wykonywanych działań.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Podróże Jeża ze Zgierza”
  Głównym celem projektu było kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, promowanie własnego regionu  i placówki w całej Polsce (wzmacnianie wśród dzieci patriotyzmu lokalnego), nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami,  poznawanie innych miejscowości, oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.
 • Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo”
  Głównym celem projektu było zachęcenie do aktywności ruchowej, uprawiania sportu w różnych warunkach i sytuacjach oraz do spożywania zdrowych posiłków/ przekąsek. Zajęcia te doskonale wpisały się w naszą ideę propagowania zdrowego stylu życia.

Za wzięcie udziału w programach oraz projektach otrzymaliśmy certyfikaty: